De Zonnehoed

De Zonnehoed in Apeldoorn is een nieuw wooninitiatief. Het idee is ontstaan bij een groep ouders. Het doel van De Zonnehoed is voor een groep bewoners met een verstandelijke beperking een plezierige en veilige, kleinschalige thuishaven te realiseren. De zorg wordt hier geboden door PGVZ.

 

Het wooninitiatieven hanteert de volgende kernbegrippen: veiligheid, 24-uurs zorg, gezelligheid, goede balans tussen zorg/begeleiding en zelfregie/zelfstandigheid, samenleven in een groep (eten, spelletjes, etc.), sturing en controle, onderlinge betrokkenheid en respect, ontwikkeling op wonen, werken (dagbesteding) en vrije tijd en maatschappelijke integratie waar mogelijk. 

 

"Ik vind het leuk om naar de Zonnehoed te gaan. Ik wil graag op mijzelf wonen, in een eigen appartement. Maar dit wel binnen een woongroep, met een fijn team van begeleiders. Een plek waar ik me thuis kan voelen, en waar we samen leuke dingen kunnen doen." - Lian

Meer informatie?

info@de-zonnehoed.nl

www.de-zonnehoed.nl

(06) 535 772 71

 

of PGVZ

info@pgvz.nl

038 333 17 94

 

Adres

Wooninitiatief De Zonnehoed

De Groene Voorwaarts 347 

7325 AT Apeldoorn