Wooninitiatieven

Mensen met een beperking willen graag een zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven leven. In een veilige, overzichtelijke omgeving met vertrouwde gezichten is dit heel goed mogelijk. PGVZ biedt zorg aan een aantal speciaal daarvoor ingerichte wooninitiatieven. 

 

Wonen met zorg en begeleiding

In een kleinschalige huiselijke omgeving worden de bewoners ondersteund bij het huishouden, het bedenken van een zinvolle dagbesteding en allerlei andere activiteiten. Ook aan het leggen en onderhouden van contacten wordt veel aandacht besteed.

Enthousiaste vrijwilligers vullen de professionele begeleiders aan waar mogelijk en waar gewenst. Dat zorgt voor een leuke en natuurlijke sfeer. Ondertussen leren de bewoners dingen zelf op te lossen en worden ze betrokken bij taken als schoonmaken en opruimen.

 

Wie komt er in aanmerking voor een wooninitiatief?

PGVZ bedient verschillende huizen waarin plaats is voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, al dan niet met gedragsproblematiek, met een lichamelijke, visuele of meervoudige beperking. Om te bepalen waar iemand het best thuis is, wordt een zorgvuldige procedure gevolgd.

Hoe komt iemand in aanmerking?

We kijken eerst heel goed waar iemand het best past. In een screening letten we op zaken als identiteit, niveau van functioneren, eventuele bijkomende problematiek en de benodigde zorg en begeleiding. Ook wordt gevraagd naar de eigen motivatie voor een bepaald huis. Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en aansluiting vindt bij de andere bewoners. Tenslotte wordt er gekeken naar hoe het financiële plaatje ingevuld kan worden.

 

Deze procedure wordt gedaan in nauw overleg tussen mensen van de woonstichting en een zorgmedewerker van PGVZ, in sommige gevallen geassisteerd door een gedragsdeskundige. De ingewonnen informatie is uiteraard strikt vertrouwelijk. Als er een unaniem vastgesteld advies ligt, wordt dat goed onderbouwd voorgelegd aan de cliënt en zijn of haar belangenbehartiger.

 

Als een nieuwe bewoner zijn of haar intrede heeft gedaan, wordt hij of zij zorgvuldig gevolgd en begeleid. In deze kennismakingsperiode wordt de behoefte aan zorgtaken nader vastgesteld en overlegd met de belangenbehartiger. Dit is overigens een proces dat permanent doorgaat. PGVZ ziet graag dat iedereen precies de zorg en begeleiding krijgt zoals hij of zij die wenst. 

Wij denken graag met u mee!

Wilt u meer weten over een wooninitiatief?

Bel 038 3331794. U kunt hieronder ook uw naam en nummer achterlaten, dan bellen wij u spoedig terug. Als u liever mailt, doe dat dan naar info@pgvz.nl
Op dit moment bieden wij zorg in de volgende wooninitiatieven:

'De Bogaard' - IJsselmuiden

'De Akkerwinde' - Genemuiden

'Woongroep2000' - Apeldoorn

'De Zonnehoed' - Apeldoorn

'Dubbelklik' - Zwolle

'Huis Assendorp' - Zwolle 

'Hasselerborgh' - Hengelo