Vanzelfsprekende samenwerking met mantelzorgers

Mantelzorg is een waardevol onderdeel van de zorg en ondersteuning aan mensen met een zorgbehoefte. Het is voor ons vanzelfsprekend om de professionele zorg- en ondersteuning die wij bieden aan te laten sluiten op het sociale netwerk van zorgvragers.

Wij zetten onze kennis en kunde in om zorgvragers en mantelzorgers te adviseren, te faciliteren en te ondersteunen. Hierbij gaan we uit van de volgende speerpunten:

  • Professionele zorgverlening biedt ondersteuning waar een zorgvrager samen met zijn mantelzorgers niet meer zelf in kan voorzien. Hierover vindt voortdurend overleg plaats, worden bestaande afspraken bijgesteld of nieuwe afspraken gemaakt. De wens van de zorgvrager is hierin leidend

  • Wij nemen de tijd om de zorgvrager en de mantelzorger te leren kennen en om rekening met elkaar te kunnen houden. Dit doen we voorafgaand en tijdens de zorg- en ondersteuning die we bieden. Op deze manier kunnen we steeds beter rekening houden met wederzijdse wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden

  • De kwaliteit van professionele zorg- en ondersteuning is niet afhankelijk van de betrokkenheid van mantelzorgers. De kwaliteit van leven van een zorgvrager kan verbeterd worden door mantelzorgers deel uit te laten maken van de zorg- en ondersteuning die geboden wordt

 

Zorg en begeleiding zoals u dat wenst

Even een persoonlijk gesprek? Laat dan hier uw nummer achter. U kunt ons natuurlijk ook direct bellen op 038 3331794 of een email sturen.