Veranderingen integrale thuiszorg


Samenvatting informatiebijeenkomst 18 juni

Maandag 18 juni hebben we een informatiebijeenkomst gehouden over de nieuwe werkwijze. Het was een informatieve, maar ook gezellige avond. In deze brief willen we nog even kort samenvatten wat er is besproken.

Verandering integrale thuiszorg

De gemeente Zwolle gaat thuiszorg anders inrichten. Waar er eerst 260 zorgaanbieders waren, zijn het er nu nog maar 30. Gelukkig is PGVZ één van deze 30. De overige 230 aanbieders raken hun cliënten kwijt. De wens van de gemeente is om verschillende zorgvragen binnen een gezin onder te brengen bij één zorgaanbieder. Maar de keuze ligt altijd bij de cliënt.

 

Als een indicatie nu afloopt bij één van de overige 230 aanbieders, moet de cliënt kiezen naar welke aanbieder hij overstapt. Sociale Wijkteams kunnen hierbij helpen. Het kan naar de cliënt overkomen dat hij alles moet onderbrengen bij één zorgaanbieder, maar dat hoeft niet. Ze kunnen verschillende zorgvragen onderbrengen bij verschillende zorgaanbieders. We willen jullie vragen om de cliënt hierop te wijzen en dat zij zelf de keuze hebben welke zorgaanbieder zij willen. Het is niet de bedoeling om de cliënt over te halen of te pushen om voor ons te kiezen. Wel kun je vertellen dat de cliënt bij ons kan blijven als de cliënt tevreden is met ons.

 

Signaleer problemen of zorgvragen

De gemeente wil graag besparen op dure zorg (hier vallen wij onder) waar het mogelijk is. Ze willen dat zoveel mogelijk zorgvragen opgelost worden door middel van vrijwilligers, het sociale netwerk van de zorgvrager en initiatieven die er zijn binnen de gemeente. Stel een zorgvrager heeft hulp nodig met boodschappen doen, dan kan bijvoorbeeld een boodschappenservice hulp bieden.

 

Om aan deze wens te voldoen, wordt aan ons gevraagd om zorgvragen te signaleren. Zie je iets waar je cliënt hulp bij kan gebruiken? Dit kun je melden bij je coördinator. Je kunt ook samen met je cliënt op zoek naar een oplossing. Heeft de cliënt iemand in zijn sociale netwerk die kan helpen? Wil de buurvrouw niet één keer in de week boodschappen doen voor je cliënt?

 

Een zorgvraag kun je soms simpel signaleren. Het kan al boven tafel komen door te vragen hoe het weekend was. Misschien zie je het al aan de woonsituatie of de persoonlijke verzorging.

 

 

Ook eenzaamheid kan een probleem zijn. Dit is iets wat de gemeente Zwolle wil bestrijden. Zie je dat iemand eenzaam is? Meld dit bij je coördinator. In de gemeente Zwolle zijn veel initiatieven die mensen met elkaar in contact brengen of mensen helpen hun sociale netwerk te verbreden.


WijZ

Tijdens de bijeenkomst zijn er een aantal folders uitgedeeld van WijZ. WijZ is een stichting die kwetsbare mensen uit wil dagen om actief te blijven en zelf de regie over hun eigen leven te houden. WijZ organiseert een totaalpakket aan activiteiten en diensten die mensen helpen in het leven. Zo hebben zij bijvoorbeeld het initiatief Samen Uit Samen Thuis om een maatje te zoeken voor eenzame mensen. Neem een kijkje op de website om te kijken wat WijZ allemaal te bieden heeft en hoe het jouw cliënt kan helpen.

 

Vragen en opmerkingen

Er werd gevraagd wat het calamiteitennummer is voor HH1 en HH2. Deze is er niet. Je kunt PGVZ bereiken op het algemene nummer: 038 3331794. Voor de planners kies je 1 in het keuzemenu.

 

Ook werd er gevraagd wat er in de zorgmap moet worden gezet wanneer je iets anders dan normaal doet voor de cliënt. In principe moet je gewoon alles vermelden. Als de cliënt vraagt om taken te doen die niet binnen jouw werkzaamheden of bevoegdheden vallen, neem dan contact op met de coördinator. 

Download
Presentatie nieuwe werkwijze
Prestentatie Nieuwe Werkwijze Zwolle HH
Adobe Acrobat document 597.4 KB
Logo WijZ