Huishoudelijke hulp in Deventer

Huishoudelijke hulp in Deventer

PGVZ biedt sinds kort ook huishoudelijke hulp in Deventer


Heeft u zorg nodig? Dan is het fijn dat dit geboden kan worden in uw eigen vertrouwde omgeving. De medewerkers van PGVZ doen hun uiterste best ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Wij kijken samen met u en uw netwerk wat u zelf kunt doen of zelf kunt regelen en waar wij als professionals zorg over moeten nemen. PGVZ heeft sinds kort een contract met de gemeente Deventer en biedt dus ook huishoudelijke ondersteuning in Deventer.

PGVZ staat voor zorg dat met voldoende aandacht wordt gegeven. Zorg met tijd voor elkaar.

Wij stellen uw wensen en mogelijkheden centraal.


Wat valt er onder huishoudelijke hulp?

De geboden ondersteuning valt op te delen in 2 categorieën:

HH1: Huishoudelijke werkzaamheden

 • Schoonmaakwerk en opruimen
 • Wassen, drogen, vouwen en strijken
 • Bedden opmaken en verschonen
 • Boodschappen doen
 • Opruimen huishoudelijk afval
 • Meedenken met de klant over verbetering van de hulp
 • Terugkoppeling naar de organisatie 

HH2: Organisatie van het huishouden bij chronische ziekte of beperkingen

 

 • Huishoudelijke werkzaamheden (zie HH1)
 • Dagelijkse organisatie van het huishouden
 • Bereiden van maaltijden
 • Helpen met verzorging van inwonende kinderen 
 • Kinderen brengen naar en halen van school
 • Signaleren van veranderingen in de gezondheids- en sociale situatie
 • Adviseren en/of verwijzen – zo mogelijk activeren
 • Handelen naar aanleiding van deze signalen

Hoe vraag ik ondersteuning voor het huishouden aan in de gemeente Deventer?

Heeft u (tijdelijk) hulp nodig bij het huishouden dan kunt u dat melden bij het sociaal team van de gemeente Deventer. Meer informatie over de sociale teams vindt u op de site:

https://www.socialeteamsdeventer.nl/. Verder zijn ze te bereiken via de mail: info@socialeteamsdeventer.nl of telefonisch op 0570 69 53 99.


Eigen bijdrage
U betaalt een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw  gezinssamenstelling en/of uw leeftijd. Het maximale tarief is €19,- per maand. 

Vragen over onze huishoudelijke hulp in Deventer?

U kunt altijd contact opnemen met ons Integraal Service Punt (ISP) voor zorg-gerelateerde vragen, dit kan via telefoonnummer 085 3035887. Voor overige vragen kunt u bellen met ons hoofdkantoor in Kampen op 038-3331794.

Het aanvragen van huishoudelijke hulp gaat niet via PGVZ, neem in dat geval contact op met het sociaal team van de gemeente Deventer. 

Meer over PGVZ

PGVZ staat voor persoonsgebonden vraaggerichte zorg. Wij helpen mensen met hulp in de huishouding, met verzorging en verpleging en specialistische ambulante begeleiding. Verder is PGVZ actief op het gebied van werk & dagbesteding en bieden wij zorg en begeleiding binnen verschillende wooninitiatieven voor mensen in met een beperking (lichamelijk en/of verstandelijk).

Onze zorgvragers zijn mensen die bewust kiezen voor een kleinschalige organisatie met kleine teams, zodat zij vertrouwde gezichten om zich heen hebben.

 

Onze contactgegevens: PGVZ Bolwerk 13  8261 EE Kampen 038-3331794  info@pgvz.nl


Meer informatie over het aanvragen van huishoudelijke hulp in Deventer kunt u vinden via onderstaande link.