CARENzorgt

Onze eerste stappen naar een digitale werkomgeving zijn met NEDAP inmiddels gezet. Soms even wennen, soms vertrouwd door ervaringen uit verleden bij vorige werkgever. Één van de kernwaarden van PGVZ is dat wij ons tot het uiterste inspannen om aan de (hulp)vraag van onze cliënten/deelnemers/bewoners te voldoen. Een even zo belangrijke kernwaarde is dat wij daar niet geheimzinnig over doen.

We laten zien, en lezen, wat we doen, hoe we “het” doen, en wanneer we “het” doen.

 

CARENzorgt gaat ons daarbij helpen. CARENzorgt is een onderdeel -applicatie- van NEDAP. Met CARENzorgt geven we onze cliënten inzage in zijn/haar dossier (*), we geven inzage in de (werk)afspraken die we met hem/haar maken, en de periode waarover we die afspraken gemaakt hebben, gaan maken.Dit gaat niet vanzelf.

 

Eerst moeten wij daarin geïnstrueerd worden, dat gaat makkelijk via een begeleidende werkinstructie. Vervolgens worden de cliënten hierover geïnformeerd. De backoffice van NEDAP helpt ons bij het versturen van de informatiebrief aan de cliënten: vanzelfsprekend kijken wij mee bij verzending, en we kijken mee naar de inhoud van de brief.

(*) Wat gaan we dan dus delen met de cliënt, of met diens vertegenwoordiger?
We geven je naam + achternaam van jou als medewerker die betrokken is bij de hulpverlening aan de cliënt, als je het plezierig vind, plakken we er je foto bij. We activeren “het berichtenverkeer”, dat wil zeggen dat indien er bijvoorbeeld vanuit het thuisfront, mantelzorger, familie etc., een actie is uitgevoerd wij deze terug kunnen lezen in “het berichtenverkeer”, en vice versa. Een bericht moet redelijk concreet zijn: een bericht als “het weekend was erg gezellig” is niet zinvol. We delen de agenda, dus wanneer heb je wat afgesproken, die agenda moet redelijk concreet zijn: dus een vermelding zoals “binnen drie maanden” is niet zinvol in een agenda. Ook geven we inzage in onze rapportages
.

We geven géén inzage in de (cliënt)profielen en bijhorende documenten, deze zijn privacygevoelig en met het toegankelijk maken van het dossier, CARENzorgt, willen we niet dat vertrouwelijke informatie in verkeerde handen valt.

Het zou mooi zijn als we voor de zomer een en ander in gang kunnen gaan zetten. Natuurlijk houden we rekening met een aanloopperiode, en we calculeren eerste missers gewoon in.

In alle gevallen gaan we je op weg helpen, zoveel als moet, geen probleem.

Immers ook PGVZzorgt!

 

Gert-Jan Logtenberg

Jan van Oudheusden