PGVZ & het coronavirus
Wij als zorgorganisatie hebben niet overal zicht op, een oplossing voor elke situatie of een antwoord op elke vraag. Het is een nieuwe, zich ontwikkelende situatie waar we ons in bevinden. We maken een inschatting van de te nemen maatregelen. Wanneer u vragen heeft, neem gerust contact met ons op. Dat kan via het telefoonnummer 038 3331794 of mailen naar corona@pgvz.nl (door de drukte en het thuiswerken van medewerkers kan het zijn dat wij lastiger bereikbaar zijn). 


Laatste nieuws:

 

 

10-04-2020
Nieuwe download: Regels voor veilige zorgverlening bij (vermoedelijke) besmetting met het coronavirus.

 

27-03-2020
Onze zorgvragers die Huishoudelijke Ondersteuning en/of Verzorging & Verpleging hebben een brief van ons ontvangen met informatie over het coronavirus en onze zorg- en dienstverlening. De brief vindt u hier


Actueel nieuws

Actuele informatie over het corona virus vind je op de website van het RIVM:

 

Algemeen:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 

PGVZ is aangesloten bij Actiz: Branchevereniging van zorgorganisaties.

Actiz houdt de actualiteit rondom corona scherp in de gaten, hieronder vind je de laatste updates: 

https://www.actiz.nl/corona 


Regels voor veilige zorgverlening bij (vermoedelijke) corona besmetting

Meest gestelde vragen

Is het kantoor van PGVZ ook open?

De regiokantoren van PGVZ zijn (nog) niet gesloten.

Heeft u vragen? Stel ze via telefoon of mail aan onze medewerkers.

Wij vragen u om uit voorzorg onze kantoren zo min mogelijk te bezoeken. Bedankt.

 

Komt mijn huishoudelijke hulp ook?

Zolang u en de medewerker geen klachten hebben, kan de hulp gewoon doorgaan. Wel met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

 

Gebruikt de huishoudelijke hulp ook beschermende middelen?

Helaas is er een landelijk tekort in beschermende middelen. Het is erg schaars en wordt momenteel verdeeld over alle zorgorganisaties. De beschermingsmiddelen die we wel tot onze beschikking hebben, worden door de verpleging & verzorging gebruikt en door de medewerkers in de wooninitiatieven. Ook zij moeten spaarzaam met de beschermende middelen omgaan en mogen deze alleen gebruiken als hun cliënt corona verschijnselen heeft.

 

De huishoudelijke medewerker heeft geen direct fysiek contact met de cliënt. Daarnaast bieden we geen huishoudelijke hulp als de cliënt corona verschijnselen heeft. Daarom werken huishoudelijke medewerkers niet met beschermende middelen.Laatste nieuws

'Nationaal zorgnummer voor cliënten, familieleden, mantelzorgers

Het nummer is van maandag tot en met donderdag te bereiken tussen 09.00 – 13.00 uur via 0900 – 23 56 780.'

 

'ActiZ: begrip voor ingrijpende maatregelen kabinet rond bezoek verpleeghuizen'

 

'Uit voorzorg zijn alle locaties van onze dagbesteding gesloten. De winkel aan de Oudestraat 78 in Kampen blijft open (zonder deelnemers).'

 

'PGVZ werkt met man en macht om alle beschermende middelen op voorraad te houden.'

 

'PGVZ heeft een speciaal e-mailadres geopend voor vragen over corona; corona@pgvz.nl'