Ambulante begeleiding

PGVZ biedt ambulante begeleiding aan mensen met psychosociale problematiek en/of een lichte verstandelijke beperking.

 

Onze ambulante begeleiding is persoons-gebonden en vraaggericht. We gaan uit van uw hulpvraag, en wij helpen graag om deze te verduidelijken.  

 

Ons doel is om mensen een zo volwaardig mogelijk zelfstandig leven te laten leven. We gaan hierbij uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van een ieder. We bieden maatwerk en willen mensen vanuit positieve ervaringen laten groeien naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.

Ambulante begeleiding kan bestaan uit:

  • Individuele gesprekken
  • Begeleiden naar zelfstandigheid / zelfredzaamheid
  • Dag- en weekstructuur aanbrengen
  • Netwerk opbouwen en onderhouden.
  • Administratie, financiën en post op orde krijgen en houden
  • Huishoudelijke taken op orde krijgen en houden.
  • Opvoedondersteuning
  • Ondersteuning bij het zoeken naar werk / dagbesteding / scholing en ondersteuning bij het behouden van werk / dagbesteding 
  • Ondersteunen bij diverse contacten, bijv. met familie, buurt, andere zorgaanbieders, artsen, bewindvoerders e.d. 
  • Ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie via de WMO

Ambulante begeleiding bieden we bij mensen thuis. Dit kan variëren van 1 keer per week tot meerdere keren per week. Daarnaast richten we ons op ontmoeting. We willen mensen helpen hun netwerk te vergroten omdat dit een positieve uitwerking heeft op het zelfstandig functioneren. 

Wij denken graag met u mee!

Wilt u direct spreken met een ambulante zorgverlener? Dat kan bij PGVZ. 

 

Bel 06-15925990. U kunt hieronder ook uw naam en nummer achterlaten, dan bellen wij u spoedig terug. Stuurt u liever een mail, dat kan ook! Ons e-mailadres is ambulant@pgvz.nl