Ambulante zorg bij PGVZ: persoonlijk en klantgericht

Mensen met een beperking of psychiatrische achtergrond zodanig ondersteunen dat ze zelfstandig kunnen wonen. Dat is waar de ambulante begeleiding van thuiszorgorganisatie Persoons Gebonden Vraaggerichte Zorg (PGVZ) voor staat. Bij PGVZ staat de klant centraal en is persoonlijk contact het uitgangspunt. “Het is een dankbare vorm van dienstverlening.”


“In de ambulante begeleiding zijn we er voor mensen die graag zelfstandig willen wonen, maar die door hun beperking ondersteuning nodig hebben hierbij,” vertelt Gert-Jan Logtenberg, hoofd van het team ambulante begeleiding bij PGVZ. “Die ondersteuning verschilt per persoon. Het kan bijvoorbeeld hulp bij de opvoeding van de kinderen zijn, het op orde brengen van de financiën, het aangaan van sociale contacten of het organiseren van het huishouden.”


De wereld wordt steeds complexer, geeft Logtenberg mee. “Praktische bezigheden en het regelen van belangrijke zaken zijn steeds ingewikkelder geworden. Dit kan zeker lastig zijn voor mensen met een beperking of sociale problematiek. Om te zorgen dat zij toch zoveel mogelijk als volwaardige burgers meedoen in de maatschappij is het essentieel om hen te ondersteunen.” Hij verwacht dat mensen in de toekomst vaker een beroep doen op ambulante ondersteuning. “Ik vind het een dankbare vorm van dienstverlening. Wat is er nou mooier om mensen te helpen datgene te bereiken wat ze voor ogen hebben?”


Persoonlijk contact

PGVZ biedt ambulante begeleiding al aan in Kampen, IJsselmuiden, Zwartewaterland (Genemuiden), Hattem, Heerde en Zwolle en wil dit verder uitbreiden. Persoonlijk contact en zelfregie zijn kernpunten van PGVZ. “Sommige organisaties hebben digitaal contact met hun cliënten, maar wij kiezen bewust voor het persoonlijke contact,” zegt Logtenberg. “We begeleiden mensen in hun thuissituatie. We nemen de tijd en merken daardoor meer dingen op. Als je komt voor de administratie, maar tegelijkertijd ziet dat het huishouden ongeorganiseerd is, kun je daar tijdig wat aan doen. We proeven hoe het écht met de persoon gaat. Dat bereik je niet via een computerscherm.”


Een belangrijk onderdeel van de ambulante begeleiding is ook de klik tussen zorgverlener en cliënt. “Het is nogal wat om een zorgverlener helemaal toe te laten in je leven. Uitgangspunt is dat de cliënt zich veilig voelt. Wij zoeken daarom naar een optimale match tussen cliënt en zorgverlener,” vertelt Logtenberg. “Bovendien gaan wij uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van het individu. We willen de cliënt helpen om zijn vaardigheden te ontwikkelen en de regie over zijn leven te kunnen voeren.” Relaties en het hebben van een netwerk spelen volgens Logtenberg daarbij een grote rol: “Mensen leven soms in een isolement. Daarom is het van belang om de kracht van de omgeving in te schakelen. Hoe kunnen we helpen om de relaties met buren, familie en vrienden te bestendigen? Zo doen wij er alles aan om cliënten te helpen bij het verwerven van een eigen plek in deze maatschappij.”


Contact

Heeft u interesse of heeft u vragen over (ambulante) begeleiding? Of wilt u rechtstreeks met een ambulante zorgverlener spreken? Neem dan contact op met PGVZ. Bellen kan naar 06-15925990, 06-17828866 of het kantoornummer 038-3331794. U kunt ook mailen met ambulant@pgvz.nl of info@pgvz.nl.

Gert-Jan Logtenberg, hoofd van het team ambulante begeleiding bij PGVZ
Gert-Jan Logtenberg, hoofd van het team ambulante begeleiding bij PGVZ